1 3
 • Komornik Sądowy
  przy Sądzie Rejonowym w Krośnie
  Paweł Szczepanik
  Kancelaria Komornicza nr IX

Egzekucja i zabezpieczenie świadczeń pieniężnych


Egzekucja i zabezpieczenie świadczeń niepieniężnych


Spis inwentarza i zabezpieczenie spadku


Protokół stanu faktycznego

Witamy


Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Pawła Szczepanika

Kancelaria Komornicza mieści się przy ulicy Krakowskiej 21 w Krośnie. Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 16:00. W pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 502 190 280 oraz poprzez adres mailowy krosno.szczepanik@komornik.pl

Spłata zadłużenia


Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: Santander Bank Polska 09 1090 2590 0000 0001 4966 4045 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

- Zadania i uprawnienia -

Komornika Sądowego Pawła Szczepanika

SPRAWY EGZEKUCYJNE


Postępowanie egzekucyjne ma na celu zaspokojenie wierzyciela. Do przeprowadzenia takiego postępowania niezbędny jest tytuł wykonawczy.

SPRAWY O ZABEZPIECZENIE


Postępowanie o wykonanie zabezpieczenia ma na celu zapewnienie ochrony praw uprawnionego np. zabezpieczenie środków pieniężnych do czasu zakończenia procesu.

SPRAWY ALIMENTACYJNE


Są to sprawy, których celem jest zapewnienie osobom uprawnionym środków utrzymania. Będą to zarówno:

 • zabezpieczenie alimentów
 • zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny
 • egzekucja alimentów
 • POSZUKIWANIE MAJĄTKU UPADŁEGO


  Na zlecenie syndyka Komornik przeprowadza postępowanie mające na celu ustalenie majątku upadłego.

  ZABEZPIECZENIE SPADKU


  W tym postępowaniu komornik dokonuje zabezpieczenia spadku zgodnie z postanowieniem sądu.

  PROTKÓŁ STANU FAKTYCZNEGO


  Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin.

  SPIS INWENTARZA


  Spis pasywów i aktywów zmarłego niezbędny dla określenia granicy odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Do zainicjowania tego postępowania wystarczający jest wniosek jednego ze spadkobierców wraz z dokumentami wykazującymi status spadkobiercy.

  DORĘCZENIE KORESPONDENCJI POZWANEMU


  Komornik na zlecenie sądu albo na wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) § 1 kpc- osobiście doręczy bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdzi, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. W ramach tego postępowania możliwe jest podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

  URZĘDOWY NADZÓR NAD DOBROWOLNYMI PUBLICZNYMI LICYTACJAMI


  Na wniosek organizatora licytacji komornik sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

  - Systemy Elektroniczne -

  Kancelaria korzysta z następujących systemów elektronicznych

  Ognivo

  Ognivo - Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

  EKW

  Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

  E-sąd

  E-Sąd - Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

  ZUS

  ZUS - Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

  CEIDG

  Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

  ePUAP

  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

  CEPIK

  CEPIK - Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

  Komornik Online

  Komornik Online – System ten umożliwia podgląd postępowań egzekucyjnych z dowolnego miejsca. Z programu komornik on-line korzystać mogą wierzyciele i pełnomocnicy wierzycieli z dostępem tylko i wyłącznie do swoich spraw

  BMS

  Bailiff Management System (BMS) - to inteligentny, nowoczesny system dla Wierzycieli, Pełnomocników oraz Komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami znajdującymi się na etapie egzekucji komorniczej.

  - Napisz do Kancelarii -

  Wypełnij poniższe pola aby wysłać wiadomość do kancelarii

  Sukces! Wiadomość została wysłana.
  Error! Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości.